Välkommen till Blåsrör.se

Skytte med blåsrör är en rolig hobby som passar ung som gammal!

Blåsröret är så enkelt att använda att till och med en nybörjare lär sig att träffa efter några minuters träning.


Direkt till blåsrören & tillbehör

Information om blåsrör:

Blåsrör är ett rör som är avsett för att blåsa iväg pilar med. En pil förs in i röret och därefter blåser man ut pilen. Detta används som vapen hos bland annat indianstammar. Blåsröret kan vara avsett för jakt men kan också användas vid strid mot andra människor. Det förekommer också att pilarna kan vara preparerade med gift vilket kan göra vapnet ännu mer dödligt.

Blåsrör finns i olika storlekar stora som små, och med många olika tillbehör.

I Sverige är blåsröret mycket populärt, särskilt bland folk som uppskattar ett roligt ”redskap” för 5-kamp och dylikt.

Blåsröret är så enkelt att använda att till och med en nybörjare lär sig att träffa efter några minuters träning.

Vissa tycker att pilarna ser farliga ut – det kan de naturligtvis vara om man är oförsiktig. Men rätt använt av förnuftiga och försiktiga människor är blåsröret mindre farligt än en vanlig dartpil.

Blåsrör har används i tusentals år av regnskogens indianer, för jakt, strid och nöje.

Vad säger lagen?

Blåsröret räknas till gruppen ”luftvapen avsett för målskjutning”. Enligt Sveriges vapenlag (1996:67) och vapenförordningen (1996:70) klassas blåsröret som ”effektbegränsat” eftersom projektilerna ( pilarna ) skjuts med hjälp av komprimerad luft framkallad av skyttens utandning.

Projektilens ( pilens ) anslagsenergi måste vara mindre än 10 *Joule fyra meter från vapnets mynning. (En projektil ( pil ) från ett blåsrör uppnår c:a 3-6 Joule.) För innehav av denna typ av vapen krävs inget tillstånd för den som fyllt 18 år.

Användande av blåsrör på allmän plats får ej ske då fara för person eller egendom föreligger. Under organiserade former, med full kunskap enligt de handhavande- och säkerhetsinstruktioner som gäller, får dock undantag göras. Ett godkännande från polismyndighet är att föredra.

På ej allmän plats i slutna sällskap och för eget bruk gäller full kunskap om handhavande- och säkerhet enligt instruktioner. Utlåning till person under 18 år måste ske under uppsikt av någon som fyllt 20 år. Regler för missbruk gäller enligt vapenlagen.

Vi säljer blåsrör och tillbehör

KLICKA HÄR för att komma till butiken.